Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs organizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej trzech uczestników. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.

Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmuje Pani Krystyna Nakiela.

https://lodz.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-/142603,xi-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-.html