„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” –  J. Piłsudski.

Dyrektor szkoły p. Anita Kurpińska, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów ZSP nr 6 wzięli udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych zorganizowanych dla uczczenia 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zdjęcia: Kacper Groń.