Portrety minimalistyczne w wykonaniu klasy 1 Fo w trakcie zajęć z technik fotograficznych.