07-10-2019r. w ZSP nr 6 odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne, w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. Ewakuacja została przeprowadzona prawidłowo.

4.10.2019 r . w szkolnej galerii "Wyspa" odbył się wernisaż wystawy prac pani Kai Kozon - studentki malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kuratorem wystawy jest dr Piotr Wachowski.

We wrześniu uczniowie wszystkich klas Liceum Plastycznego oraz Liceum Sztuk Plastycznych mieli okazję poznać naszą absolwentkę – Marlenę Skoneczną. Studentka kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim odbywała praktyki studenckie pod okiem p. Joanny Mulawy poznając specyfikę zawodu nauczyciela. Praktykantka oprócz zapoznania się z zadaniami z jakimi na co dzień spotyka się nauczyciel tego przedmiotu oraz obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk, samodzielnie przeprowadziła lekcje urozmaicając je ciekawymi prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami przygotowanymi dla uczniów. Marlena doskonaląc swoje umiejętności oraz nawiązując sympatyczną relację z uczniami dzieliła się z nimi nie tylko swoją wiedzą z zakresu historii sztuki, ale też wspominała dawne czasy spędzone w murach „Wyspiańskiego”. Cieszymy się, że na miejsce praktyk wybrała swoją dawną szkołę i spędziła z nami miesiąc w zupełnie nowym charakterze – jako nauczyciel-praktykant. Życzymy powodzenia w pisaniu pracy licencjackiej i  wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

A pozostałych naszych Absolwentów zapraszamy do odwiedzania szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz., informuje że zostało zawarte porozumienie w sprawie udostępnienia gabinetu stomatologicznego, przez Powiat Tomaszowski z Kliniką Stomatologii i Chirurgii Stomatologicznej DentiMed lek.stom. Paweł Cichoń ul. Boh.14-tej Brygady 17 w Tomaszowie Mazowieckim.
Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

W piątek, 27 września 2019 roku, w 80 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się w naszym mieście Gra Miejska „Wojenny Tomaszów 1939-1945”. Była ona częścią projektu „Cześć i Chwała Bohaterom-Tomaszów Mazowiecki 1939-1945”, będącego realizacją zadania publicznego w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W grze wzięło udział 16 zespołów z tomaszowskich szkół średnich (II LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 6, ZSP nr 8 (III LO), LO THOMAS) i podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 12, SP nr 14 oraz SP Tomek). W sumie w zabawie uczestniczyło ponad 100 osób.

Uroczyste podsumowanie wraz z wręczeniem nagród odbyło się 28.09.19 r. w OK Tkacz. ZSP nr 6 uplasowało się na 4. miejscu. Opiekunem grupy był p. W. Wojciechowski.

 

19.09. odbyły się zajęcia integracyjne w klasie 1GN. Prowadzącym był p. Błażej Wojciechowski, animator kultury z ośrodka PCAS w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie mogli wykazać się kreatywnością, nie brakowało również dobrej zabawy, co dało klasie możliwość bliższego poznania się i zacieśniania znajomości.

 

W dniu 26 września uczniowie klasy 1LP odwiedzili Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Mieli okazję zapoznać się z księgozbiorem biblioteki a także poznali historię zabytkowej kamienicy rodziny Knothe, w której obecnie znajduje się książnica. Młodzież obejrzała również wystawę prac plastycznych oraz ceramicznych zorganizowaną przez Miejskie Centrum Kultury. Informacje o ekspozycji oraz ofertę zajęć kulturalno-oświatowych przedstawiła p. Anna Zwardoń dyrektor MCK.

Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną „Nowości w naszej bibliotece – czyli dlaczego warto czytać”, którą przygotowała i zaprezentowała bibliotekarka p. Dorota Iwanicka. Polecane książki to zarówno książki oparte na faktach, fantazy, science fiction, powieści obyczajowe, ale również serie wydawnicze. Celem wizyty było uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest czytanie książek, gdyż dzięki nim trenujemy mózg, relaksujemy się oraz rozwijamy własne zainteresowania.

Opiekunami wyjścia byli: wychowawca klasy p. Agnieszka Suska i bibliotekarz szkolny p. Anna Porczyk.

Wizyta odbyła się w ramach działań zaplanowanych do realizacji w związku z uczestnictwem ZSP nr 6 w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Można nas również obejrzeć na stronie MBP:

https://mbptomaszow.pl/aktualnosci/148-biblioteka/1041-liceum-plastyczne-obcowalo-z-kultura-i-ksiazka

23.09.2019 r. uczniowie klasy 2LP aktywnie uczestniczyli w szkoleniu  Programu Debat Historycznych organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wraz z Fundacją Polska Debatuje. 

Celem szkolenia było pokazanie uczestnikom umiejętności prowadzenia debaty, w której towarzyszą logiczne argumenty. 

Nad właściwym przebiegiem szkolenia czuwał nauczyciel historii - p. Martyna Rękorajska. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyznało Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2019 dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 15 000 zł  (12 000 zł z programu oraz 3 000 zł jako wkład własny od organu prowadzącego).

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów. Biblioteki szkolne realizują Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Pierwsze prace uczniów w ramach przedmiotu "techniki fotograficzne".

Długi czas naświetlania

 

Plany w fotografii

  

Zabawa z perspektywą

   

Zdjęcia przy pracy

 

Zbiór zdjęć wykonanych przez uczniów klasy 1FoF (grupa fotograficzna)

  

Nauczyciel prowadzący: Joanna Goździk

Podkategorie