W dniu 30 marca 2010 roku uczniowie klas: III a i III c gościli na lekcji wiedzy o społeczeństwie pana Roberta Telusa - Posła na Sejm RP. W trakcie spotkania uczniowie zapoznani zostali z historią polskiego parlamentaryzmu oraz z wieloaspektową pracą posłów obecnej kadencji Sejmu. Organizatorką spotkania była pani prof. Jadwiga Wonko.

inne 2010-04-22 1738 p1020992 20100921 1238895650

Zapraszamy do galerii:

Robert Telus


Uczniowie naszej szkoły w dniu 27 października 2010 roku pod opieką nauczyciela historii mgr D. Łąckiej uczestniczyli w wystawie zatytułowanej „Zbrodnia Katyńska”. Wykład na temat zbrodni katyńskiej wygłosił pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa została zorganizowana przez MDK w Tomaszowie Maz.

wystawa 20110311 1978934514

 

W piątek, 05 lutego 2010 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się VI Powiatowe Spotkanie Noworoczne. Przybyło wielu znamienitych gości: posłowie, władze wojewódzkie, powiatowe, miejskie, wójtowie i przedstawiciele każdej z gmin powiatu tomaszowskiego, dyrektorzy szkół i wielu, wielu innych.
Program artystyczny przygotowany został przez młodzież uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych i przypominał ważniejsze wydarzenia i inwestycje zrealizowane przez Powiat Tomaszowski w 2009 roku. Świetne nagłośnienie dodało świetności występom. Wrażenie robiło oświetlenie a właściwie efekty świetlne, które tworzyło niepowtarzalny klimat uroczystości.

W sobotę, 30 stycznia 2010 roku, w sali Vilanów, bawiły się wszystkie klasy maturalne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Rozbrzmiały tony poloneza, kompozycji Wojciecha Kilara, w rytm którego tańczyli wszyscy maturzyści. Także rozpoczęto cytatem z „Pana Tadeusza” – „Poloneza czas zacząć…” i w pierwszej parze ruszyła pani Magdalena Fałek, dyrektor szkoły. Następnie rozpoczęły się podziękowania, życzenia i kwiaty. Pani dyrektor odczytała list Starosty Powiatu Tomaszowskiego, Piotra Kagankiewicza, Wicestarosty, Karola Staronia i Przewodniczącego Rady Powiatu, Andrzeja Barańskiego, którzy życzyli uczestnikom balu wspaniałej zabawy. Miała nadzieję, że w ten wyjątkowy wieczór młodzież odłoży na bok wszystkie troski i nie będzie myślała o tym, że już za sto dni matura. W tę sobotnią noc powinna liczyć się tylko dobra zabawa. Podziękowała nauczycielom i rodzicom za przygotowanie balu. Wystrzeliły korki od szampanów i wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność, szczęście i piękną przyszłość zebranej na balu młodzieży.

Wszystkie dziewczęta wyglądały olśniewająco i pięknie. Najróżniejsze kreacje, długie i krótkie suknie, biżuteria, wyjątkowe fryzury dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Chłopcy byli bardzo eleganccy. Ubrani w czarne, szare i jasne garnitury prezentowali się wspaniale. Widać było, że wielu z nich dobrało kolor lub krawat do koloru sukni partnerki. Młodzież podziękowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy, wdzięczna, za umożliwienie spędzenia niezapomnianych chwil na tym jedynym w życiu, balu studniówkowym.

{youtube}

{/youtube}

11 listopada - Święto Niepodległości 10 listopada w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów klas: IIa, II k/g, III b, III c pod kierunkiem pani prof. Jadwigi Wonko. Gościem honorowym był pan Zygmunt Augustyniak – Prezes Tomasowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków. 

12 dsc 0044 20100921 1774924049

Zapraszamy do galerii:

11 listopada 2009

20 lat Konwencji o Prawach Dziecka w naszej szkole. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji pod hasłem „Szkoła z prawami dziecka”, organizowanej przez UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – organizacja będąca częścią systemu ONZ). W dniu 20 listopada 2009 r. młodzież zorganizowała pod kierunkiem pani pedagog Ireny Stańczykowskiej i pani prof. Jadwigi Wonko happening z okazji jubileuszu uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Na tablicy obok pracowni 101 umieszczono plakat oraz informacje o najważniejszych prawach dziecka.

inne 2010-04-22 17 34 p2120006 20100920 1858664339

Zapraszamy do galerii:

Prawa dziecka

W dniu 10 listopada 2009 roku delegacja uczniów klasy I F naszej szkoły pod opieką wychowawcy – pani K. Jaworskiej i pedagoga szkolnego – pani I. Stańczykowskiej wzięła udział w miejsko – powiatowych uroczystościach z okazji 91. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
O godz. 16.00 delegacja udała się na Miejsce Pamięci Narodowej, tj. na grób Stanisława Narewskiego na cmentarzu rzymsko – katolickim przy
ul. Smutnej w Tomaszowie Maz., gdzie zapaliła znicz i pozostawiła biało – czerwoną chorągiewkę.
Po chwili zadumy uczniowie wraz z opiekunami udali się na skwer przed Urzędem Miasta, aby tam złożyć hołd przy Tablicy Pamięci Narodowej.
O godz. 17.00 w sali kina „Włókniarz” rozpoczął się uroczysty koncert upamiętniający to ważne wydarzenie dla narodu polskiego, w którym również uczniowie wzięli udział.

Jak co roku w naszej szkole miały miejsce uroczystości związane z obchodami tegoż święta. Młodzież pod kierunkiem pani prof. Ewy Kalbarczyk wystawiły satyryczne przedstawienie dotyczące życia szkoły, a uczennica Karolina Owięcka przygotowana przez Pana Prof. Jacka Dziubińskigo zaspiewała przebój "To nie ja byłam Ewą".
Nauczyciele oraz administacja i obsługa otrzymali Nagrody Dyrektora.
A oto przybliżona historia tego oto święta:
Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela, obchodzony jest co roku w rocznicę utworzenia Komisja Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. KEN powstała na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie reformy systemu edukacji, który miał zastąpić system szkolnictwa stworzony przez zlikwidowany zakon jezuitów. Obchody święta wszystkich pracowników edukacji przewiduje uchwalona w 1982 roku Karta Nauczyciela, która w Artykule 74 (Rozdział 9) stanowi: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.” W czasach PRL kładziono niedostateczny nacisk na historyczne źródło dnia pracowników oświaty, dlatego też Dzień Nauczyciela stał się nieco lukrowanym świętem pełnym apeli i akademii, które rzadko nawiązywały do faktu utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Już sama zmiana nazwy święta przed ponad ćwierćwieczem zmieniła optykę i dziś we wszystkich polskich szkołach podkreśla się oświeceniowe korzenie współczesnej oświaty. Warto przypominać doniosłość faktu utworzenia KEN – tu Polska ma się czym szczycić, ponieważ Komisja była pierwszą tego typu instytucją w Europie w XVIII wieku. Dziś KEN nazwalibyśmy Ministerstwem Edukacji Narodowej. W drugiej połowie osiemnastego stulecia w Polsce funkcjonował z powodzeniem system edukacji na poziomie podstawowym i średnim stworzony przez zakon jezuitów. Funkcjonował dość sprawnie, choć z powodu konserwatyzmu i elementów nietolerancji religijnej nie odpowiadał oświeceniowym ideom panującym w ówczesnej Europie. W 1773 roku papież Klemens XIV podjął decyzję o likwidacji zgromadzenia jezuitów, co w Królestwie Polskim mogło spowodować załamanie się całego systemu edukacji. Odpowiedzią na kryzys byłą reforma szkolnictwa, przeprowadzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 14 października 1773 roku Sejm wydał uchwałę o utworzeniu Komisji Edukacji narodowej, która miała zająć się transformacją jezuickiego systemu szkolnictwa. KEN przejęła dawne majątki zakonu, a najważniejszą jej postacią stał się Hugo Kołłątaj, ksiądz ze zgromadzenia ojców pijarów. W pierwszym składzie Komisji znajdowali się także m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, bp Michał Poniatowski. W pierwszym okresie działalności (1773-1780) Komisja opracowała i wprowadziła w życie główne założenie reformy – trzystopniowy system kształcenia publicznego, opierający się na szkołach parafialnych dla najniższych stanów (mieszczanie, chłopi), placówkach powiatowych (dla szlachty oraz najzdolniejszych dzieci mieszczan) oraz dwóch uniwersytetach – w Wilnie i Krakowie. W 1775 roku KEN utworzyła także towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego głównym zadaniem było opracowanie programów nauczania i podręczników szkolnych odpowiadających nowym ideom edukacji. Ponadto Komisja przejęła po śmierci biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego jego bogaty księgozbiór. Warszawska Biblioteka Załuskich stałą się tym samym prekursorką Biblioteki Narodowej. KEN stworzyła szereg bardzo odważnych jak na owe czasy reform – m.in. otworzyła szkoły przed dziewczętami, które mogły pobierać nauki na takich samych prawach jak chłopcy. Wiele z pomysłów Komisji nie weszło jednak w życie – głównie za sprawą Sejmu, który w 1780 zablokował opracowane przez KEN ustawy. W drugim okresie działalności (1781-1788) Komisja kontynuowała proces reform zapoczątkowany w 1773 roku, m.in. wymieniano wykładowców – byłych jezuitów na kadrę wykształconą przez Akademię Krakowską i Wileńską, które w tym czasie zaczęły również pełnić rolę instytucji nadzorujących działalność szkół  (pierwowzór dzisiejszych kuratoriów oświaty). Trzeci okres działalności KEN (od 1789 do 1794) zbiegł się w czasie z powolnym upadkiem Rzeczpospolitej. Nic dziwnego zatem, że Komisja zaczęła szybko tracić swe wpływy, a reformatorzy ustępowali pola konserwatystom. W trakcie obrad Sejmu Czteroletniego uchwalono, że na czele KEN stanie prymas Polski. Zgoda na powrót systemu edukacji pod pieczę Kościoła była jednym z warunków, pod którym polityczny obóz antyreformatorów zgodził się na uchwalenie Konstytucji 3 maja. Los Komisji przypieczętowała konferencja targowicka, podczas której odebrano KEN władzę nad szkolnictwem.Pomimo upadku Komisji, stworzone przez nią idee legły u podstaw późniejszych systemów oświaty. Dziś większość Polaków nie wie, że lekcje przyrody, historii Polski i wychowania fizycznego to właśnie spuścizna KEN. Spadkiem po Komisji jest także zasada nauczania przedmiotów wyłącznie w języku polskim, a także zasada zatrudniania nauczycieli kształconych w specjalnych nauczycielskich seminariach. Warto również przypomnieć, że na podręcznikach stworzonych przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych kształcili się wszyscy ludzie pióra w XIX wieku – od Adama Mickiewicza po Henryka Sienkiewicza. Komisja Edukacji Narodowej, dzięki wielkiemu wysiłkowi reformatorskiemu, stworzyła podwaliny nowoczesnego szkolnictwa. Członkowie KEN zdawali sobie sprawę z faktu, że absolwenci szkół tworzyć będą przyszłość Polski i że od jakości kształcenia zależą przyszłe losy Rzeczpospolitej. Ta świadomość wśród ludzi kierujących systemem edukacji obecna jest i dziś. W wydanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej liście do nauczycieli minister Katarzyna Hall pisze: „Zawód, który wybraliście, wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. Pod Waszą opiekę trafiają pokolenia młodych Polaków, którzy z czasem przejmą odpowiedzialność za losy kraju. Otwieracie ich umysły nie tylko na wiedzę, ale też na świat wartości. Ze względu na wyjątkowy charakter Waszego zawodu macie wpływ na to, jaką drogą podążą w przyszłości Wasi wychowankowie, jakimi ludźmi się staną, jak odnajdą się w społeczeństwie, jak pokierują w przyszłości losami Polski.”

13 października 2008 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi odebrali nagrody dyrektora szkoły. Następnie uczniowie, pod kierunkiem p. A. Suskiej i p. K. Jaworskiej zaprezentowali część artystyczną, podczas której przedstawiono scenkę pt. Lekcja polskiego na podstawie Ferdydurke W. Gombrowicza.

aktualnosci 2009-04-16 12 03 dsc 0064 20100921 2097774310

Zapraszamy do galerii:

Dzień Edukacji Narodowej

W dniach 14.09. - 21.09.2008 gościliśmy uczniów z Wyższej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Browarach koło Kijowa. Przez pierwsze trzy dni 20 osobowa grupa uczniów ukraińskich i 20 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły mieszkała w Spale., pozostałe dni spędziliśmy w Zakopanem. Podczas pobytu w Tomaszowie Maz. zapoznaliśmy uczniów Ukraińskich z historią naszej szkoły, miasta i okolic, a oni opowiadali nam o swojej kulturze i tradycjach. Zwiedziliśmy Tomaszów i okolice: Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, groty, Spałę, centrum Tomaszowa Maz. We wtorek 16.09.2008r. został zorganizowany turniej piłki ręcznej w Gimnazjum nr 7. Rozegrane zostały mecze pomiędzy drużynami z Ukrainy i Polski. W środę 17.09.2008r. pojechaliśmy po śniadaniu do Zakopanego, po drodze zwiedzaliśmy Wawel i Rynek w Krakowie. Program pobytu w Zakopanem obfitował również w wiele atrakcji. Zwiedzaliśmy Zakopane i jego okolice np. Kościół na Krzeptówkach, skocznie narciarskie, wjeżdżaliśmy na Góbałowkę, W czasie wspólnego pobytu wszyscy się bardzo zaprzyjaźnili i polubili. 
Dzięki projektowi wymiany polsko ukraińskiej finansowanej ze środków Narodowego Centrum Kultury uczniowie Polscy i Ukraińscy mieli możliwość poznania kultury i języka sąsiadów, miłego spędzenia czasu, nawiązania znajomości i przyjaźni.

379 2 20100920 1151371782

Zapraszamy do galerii:

Goście z Ukrainy

Podkategorie