joomplu:21780

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór
do projektu 
„Strefa zawodowców”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się po

„Deklarację uczestnictwa w projekcie Strefa zawodowców” do:

- wicedyrektora szkoły p. Kamili Mosiężnik

- kierownika szkolenia praktycznego p. Kingi Remisz – Szewczyk

- sekretariatu szkoły

lub o pobranie jej ze strony internetowej szkoły. 

 

Deklarację uczestnictwa należy złożyć do dnia 19 listopada 2018r. do w/w osób.

joomplu:21630

joomplu:21781

 

UWAGA - Ruszyła rekrutacja !!!

do projektu do projektu
Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy
o numerze 2018-1-PL01-KA102-049551, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
 sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zainteresowanych uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. (klasy II i III)
prosimy o pobranie
 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego.

Uwaga! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy oddać do dnia 19.11.2018r.

Informacji nt. projektu udziela Koordynator projektu: Kinga Remisz – Szewczyk

„A może byśmy tak, najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa?”

We wtorek  6 listopada 2018r. na terenie Tomaszowa odbyła się druga edycja „Powiatowej Gry Historycznej” zorganizowanej przez ZSP Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Gra miała na celu zapoznanie młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego z historyczną częścią naszego miasta oraz ukazanie idealnego sposobu na czynny wypoczynek bez smartfonów i komputerów. Gra rozpoczęła także uroczysty i radosny czas świętowania 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i podstawowych.

„Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa...”

Uczestnicy zostali przeniesieni w czasie i zaproszeni do niezwykłej wędrówki po najciekawszych miejscach naszego miasta. Swoją przygodę rozpoczęli na Placu Kościuszki - w sercu Tomaszowa, które od zawsze gromadziło mieszkańców. Otrzymali tam zestawy startowe: karty patrolowe, wskazówki, mapy, następnie rozpoczęli zabawę. Punkty rozmieszczone były po całym mieście, ich odnalezienie oraz wykonanie przygotowanych zadań wymagało od uczestników zaangażowania i integracji wszystkich członków drużyny. Gra miejska to nowocześniejsza wersja podchodów, spacerów tematycznych i forma na uatrakcyjnienie ścieżek zwiedzania, dlatego bardzo spodobała się zaproszonej młodzieży. Chętnie wykonywali wszystkie zadania i z wielką pasją oraz zaciekawieniem poznawali kolejne historyczne i turystyczne miejsca w Tomaszowie. Test z patriotyzmu lokalnego zdali wyśmienicie!

W grze wzięło udział 8 drużyn, wszystkie z powodzeniem zakończyły rywalizację. Uroczyste podsumowanie Gry zostało zorganizowane w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz., poprowadził je koordynator - Sebastian Fajfer. Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów

2 miejsce: Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6

3 miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10

Organizatorzy bardzo serdecznie gratulują i dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Dziękują także wszystkim partnerom i sponsorom, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia.

„II Powiatowa Gra Historyczna” była wspaniałym czasem integracji i żywą lekcją patriotyzmu, która zapewne zaowocuje w dalszym życiu młodych uczestników. W organizację zaangażowani byli zarówno nauczyciele jak i uczniowie ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz. To doskonały dowód na to, że jest to szkoła dla ludzi z pasją i marzeniami.

„A może byście tak, najmilsi wpadli na dzień do WYSPIAŃSKIEGO?”

joomplu:21710
{joomplucat:1439 limit=6|columns=3|ordering=random}
Wystawę plakatów można oglądać do 16.11.2018r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Zapraszamy!
 
joomplu:21678
{joomplucat:1438 limit=6|columns=3}

 joomplu:21665

W dniu 05.11.2018 r. w hall'u Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz odbył się wernisaż wystawy prac uczniów naszego Liceum Plastycznego pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Na wystawie prezentowane są prace o tematyce niepodległościowej z malarstwa i rysunku uczniów od klasy II po klasę IV. Obok obrazów malarskich i rysunku, uczniowie klas III i IV ze specjalizacji Projektowanie Graficzne zaprezentowali autorskie plakaty promujące 100-lecie niepodległości Polski.

Młodzi projektanci przedstawili swoje spojrzenie na ten tak trudny temat w sposób wybitnie profesjonalny. Prace zaadresowali do rówieśników, przedstawiając własne, zdecydowane decyzje projektowe, dystans i humor. Nadrzędnym celem przy wykonywaniu projektów było zainteresowanie przyjaciół, rówieśników i młodzieży tym wyjątkowym świętem Polski.

Wystawa czynna do 16.11.2018, hall Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Serdecznie zapraszamy!

Prace z malarstwa i rysunku prowadzone były przez: Annę Marię Jurewicz i Annę Kunkę-Kawełczyk.

Plakaty ze specjalizacji Projektowanie Graficzne przygotowane pod kierunkiem: Krystyny Urbanowicz-Dudek.

{joomplucat:1437 limit=6|columns=3|ordering=random}

joomplu:21662

Uczniów klas Technikum nr 5 uczących się w zawodzie "technik usług fryzjerskich" zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna są dostępne w zakładce "Życie szkoły" - "Konkursy".

 joomplu:21662

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy

do udziału

w

II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim

o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”,

który odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w ZSP nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.

joomplu:21507

Szkoła podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z którą przystępujemy do realizacji projektu „ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie klas II i III wszystkich nauczanych w szkole zawodów wezmą udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Organizacją partnerską jest instytucja edukacyjna KIKA Mobility Training Center.

Celem projektu jest możliwość rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6, służąca aktywacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, podniesienie ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem, rozwój językowy, a także poznanie kultury Grecji, co z pewnością wpłynie na rozwój osobisty młodzieży.

Rekrutacja do projektu rusza 5 listopada 2018r.

Podkategorie