joomplu:21662

Uczniów klas Technikum nr 5 uczących się w zawodzie "technik usług fryzjerskich" zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i klauzula informacyjna są dostępne w zakładce "Życie szkoły" - "Konkursy".

 joomplu:21662

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy

do udziału

w

II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim

o Puchar Starosty Tomaszowskiego „BITWA O WŁOS”,

który odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w ZSP nr 6

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3.

joomplu:21507

Szkoła podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, zgodnie z którą przystępujemy do realizacji projektu „ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie klas II i III wszystkich nauczanych w szkole zawodów wezmą udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. Organizacją partnerską jest instytucja edukacyjna KIKA Mobility Training Center.

Celem projektu jest możliwość rozwoju zawodowego dla 40 uczniów ZSP nr 6, służąca aktywacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym, podniesienie ich kwalifikacji w związku z wykonywanym zawodem, rozwój językowy, a także poznanie kultury Grecji, co z pewnością wpłynie na rozwój osobisty młodzieży.

Rekrutacja do projektu rusza 5 listopada 2018r.

W związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę na elewacji kamienicy przy ul. Św. Antoniego 21 powstanie mural patriotyczny wg projektu Jana Szulca ucznia klasy III Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego. Gratulujemy!

joomplu:21417
{joomplucat:1423 limit=3|columns=3|ordering=random}

Nauka jest jak niezmierne morze...

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski

12 października 2018r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym ważnym dla całej społeczności szkolnej święcie spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Magdalena Fałek, podziękowała nauczycielom za trud kształcenia, cierpliwość, wytrwałość i wyrozumiałość, jakie wkładają w wychowanie i edukację młodzieży. Do pracowników administracji i obsługi skierowane zostały podziękowania za troskę o to, aby szkoła funkcjonowała prawidłowo i aby wszyscy czuli się w niej dobrze. 

Następnie pani dyrektor złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Pani dyrektor wymieniła nazwiska nauczycieli oraz pozostałych pracowników, którzy zostali nagrodzeni Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Suskiej oraz pani Barbary Miszczuk. Najpierw pokazano prezentację, w której udowodniono, że szkoła przypomina telewizję i film, a następnie zaprezentowano skecz pt. Jeden dzień z życia uczniów Wyspiańskiego.

joomplu:21384
{joomplucat:1422 limit=6|columns=3|ordering=random}
 

 

joomplu:21347

W dniu 10 października na terenie świetlicy w Cekanowie uczniowie klas pierwszych (1FoF, 1G i 1 LP), dzięki życzliwości Pani Magdaleny Tejchman (mamy uczennicy kl. 1 FoF - Izabeli Tejchman) oraz Pani Agaty Porczyk, mogli spotkać się na ognisku integrującym wszystkie klasy. Oprócz pieczenia kiełbasek nie zabrakło muzyki mechanicznej, wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary, tańca popularnej „belgijki” a także ruchu na świeżym powietrzu. Uczniowie mogli zagrać w piłkę nożną, poodbijać piłkę siatkową oraz poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej znajdującej się na terenie świetlicy. Opiekunami wspólnego wyjścia byli wychowawcy klas pierwszych: Pani Anna Porczyk, oraz Panowie Marcin Przybyłkowicz i Paweł Godala. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują Paniom za możliwość skorzystania z terenu przy świetlicy.

{joomplucat:1421 limit=6|columns=3|ordering=random}

joomplu:21169
{joomplucat:1404 limit=6|columns=3|ordering=random}

joomplu:21110

Uczniowie Wyspiańskiego wzięli udział w Niebieskim Pikniku zorganizowanym przez KPP w Tomaszowie Maz. Dla mieszkańców miasta zaplanowano wiele atrakcji m.in. wystawę sprzętu policyjnego, pojazdów specjalistycznych, motocykli, miasteczko ruchu drogowego, pokaz wyszkolenia psa policyjnego, symulatory dachowania, zderzeń, pokazy taktyczne policji, pirotechników i neutralizacji ładunku wybuchowego. 

{joomplucat:1402 limit=6|columns=3|ordering=random}

 joomplu:21094

W dniu 03.09.2018r. na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 79 rocznicy walk w Tomaszowie Mazowieckim. W uroczystości uczestniczyli: pani dyrektor Magdalena Fałek, nauczyciele: pani Justyna Piątek, pani Anna Porczyk, pan Marcin Przybyłkowicz, pan Paweł Godala, pan Adam Tataradziński, uczniowie klas pierwszych: 1LP, 1FoF i 1G oraz uczniowie klas starszych pełniący wartę w poczcie sztandarowym ZSP nr 6.

{joomplucat:1400 limit=3|columns=3|ordering=random}

Podkategorie