REKRUTACJA

Rekrutacja 2023/2024

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6
ul. Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.:  447237719, fax: 447236457
e-mail: 
zsp6tomaszow@wp.pl | strona: www.zsp6tom.pl

LINK DO REKRUTACJI

LINK DO STATYSTYK NABORU

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Łodzi i województwie łódzkim przeprowadzona zostanie w terminie od 24 kwietnia 2023 do 26 lipca 2023 roku. 

Etapy rekrutacji dla kandydatówTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, w tym do klas wstępnychod 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyod 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wnioskówod 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznejI termin: od 01 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 07 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznychI termin: 15 czerwca 2023 r. II termin: do lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia14 lipca 2023 r do godz.12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 14 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r – do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych21 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 21 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych
rekrutacja uzupełniającaod 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r – do godz. 12.00

*terminy rekrutacji dla woj. łódzkiego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content