TECHNIKUM NR 5

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 5

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, zaprasza absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w ZSP nr 6.

W roku szkolnym 2024/2025 w ZSP nr 6 można rozpocząć naukę w Technikum nr 5 w zawodach:

– technik grafiki i poligrafii cyfrowejinnowacja social media

– technik fotografii i multimediówinnowacja social media

– technik usług fryzjerskich o profilu kosmetycznym.

Nauka w technikum trwa 5 lat i daje wykształcenie w wybranym zawodzie z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują blok przedmiotów zawodowych w pracowniach szkolnych, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. W trzeciej i czwartej klasie uczniowie odbywają praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców.

Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi, atelier i ciemnią fotograficzną oraz pracowniami fryzjerskimi.

W szkole realizowane są projekty, dzięki którym uczniowie uczestniczą w płatnych stażach finansowanych przez UE.

Praktyki zagraniczne uczniów szkoły z projektu PO WER – Włochy:

Kształcimy kompetencje cyfrowe uczniów – szkoła realizuje innowacyjny program edukacyjny „Kreatywny Start”: dzięki imiennym licencjom uczniowie mogą korzystać w domu z 28 aplikacji wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Cloud między innymi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe Animate i wiele innych.

*-dodatkowo po 2 godz. w klasach 1-3 zajęć z kosmetyki.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Uczniowie uzyskują kwalifikacje w zawodzie:

  • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach zawodowych:

Projekt wykonali uczniowie z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach przedmiotu: modelowanie i drukowanie 3D, pod kierunkiem nauczyciela p. Małgorzaty Piłat.

Kierunek Technik Fotografii i Multimediów powstał z myślą o stworzeniu miejsca, które umożliwiłoby uczniom rozwijanie wrażliwości artystycznej, własnego stylu i profesjonalnego warsztatu. W czasie zajęć każdy ma możliwość kreatywnego myślenia i nauczenia się wielu zagadnień i technik potrzebnych w tym zawodzie.

Uczniowie uzyskują kwalifikacje w zawodzie:

  • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w laboratoriach ciemniowych, studiu fotograficznym oraz pracowniach szkolnych. Szkoła zapewnia sprzęt zarówno aparaty analogowe jak i cyfrowe firmy NIKON.

Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach zawodowych:

Technik usług fryzjerskich o profilu kosmetycznym to zawód dla ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna, estetyki i interesują się branżą beauty. W pracowniach są realizowane zajęcia fryzjerskie oraz kosmetyczne pod kierunkiem nauczycieli prowadzących działalność gospodarczą w swoim zawodzie. Blok fryzjerskich przedmiotów zawodowych został wzbogacony o zajęcia kosmetyczne.

Uczniowie uzyskują kwalifikacje w zawodzie:

  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Montaż: Weronika Łysakowska pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu p. Dariusza Kubryna.

Montaż: Maksymilian Kowalski pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu p. Justyny Piątek.

Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach zawodowych:

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz zdobyć ciekawy i oryginalny zawód.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:

  • Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.; tel./fax (44) 724 27 43 – sekretariat ZSiPO.
  • Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wew. 22.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content