Projekty unijne

Strefa profesjonalistów

Podsumowanie realizacji projektu „Strefa profesjonalistów”

Projekt „Strefa profesjonalistów” realizowany był od 01 grudnia 2016 do 30 września 2018 i jego łączna wartość wyniosła 729450,23 z planowanych 755 635 zł. Celem głównym projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 72 uczniów (49K, 23M) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. poprzez organizację płatnych staży dla uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagoga (studia podyplomowe i kursy zawodowe), doposażenie pracowni szkolnej i działanie SPiNKi. Grupę docelową projektu stanowiło 72 uczniów (49K,23M) ZSP nr 6 z klas 1, 2 i 3, w tym 12 z Liceum Plastycznego (9K,3M – zawód Plastyk) oraz 60 z Technikum nr 5, w tym: 20 Fototechników (16K,4M), 20 techników cyfrowych procesów graficznych (5K,15M) i 20 techników usług fryzjerskich (19K,1M) oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagog szkolny.

W projekcie zrealizowanych zostało pięć zadań:

1) dodatkowe staże zawodowe dla uczniów u pracodawców;

2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów;

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych n-li kształcenia zawodowego;

4) doposażono pracownię zawodową w nowoczesny sprzęt – pracownia komputerowych technik multimedialnych;

5) doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W wyniku zrealizowanego projektu:

 • 56 osób wzięło udział w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • szkoła wykorzystuje doposażenie zakupione dzięki EFS;
 • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyskało kwalifikacje lub nabyło dodatkowe kompetencje;
 • 1 osoba ukończyła studia podyplomowe i uzyskała kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego;
 • 72 uczniów (49K,23M) odbyło płatne staże u pracodawców (co stanowi 100% uczniów objętych wsparciem);
 • 32 uczniów ukończyło kurs AUTOCAD;
 • 52 uczniów ukończyło kurs Adobe Photoshop Ligthroom 4.4;
 • 20 uczestników ukończyło kurs fotografowania z drona;
 • 20 fryzjerów ukończyło szkolenia z Nowych Trendów w stylizacji;
 • 20 fryzjerów ukończyło szkolenie z wizażu;
 • 4 nauczycieli ukończyło szkolenia z obsługi pracowni komputerowych technik multimedialnych;
 • szkoła została doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;
 • zrealizowanych zostało 96 godzin zajęć z doradztwa zawodowego dla 72 uczniów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ZSP6

Skip to content